Поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата декларация за поверителност се прилага за сайта www.wizzydeal.com и има за цел да разясни на всички лица, посещаващи и използващи нашия сайт политиката на “АВАНТ ЕКС ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД по събиране, обработване, съхраняване и разкриване на лична информация.

“АВАНТ ЕКС ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни.

Нашият Интернет сайт  може да включва връзки към други Интернет сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност.

Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате www.wizzydeal.com, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп като например вашият IP адрес, предоставен от вашия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Тези данни могат да бъдат използвани за анализ на това кои секции от сайта представляват най-голям интерес за потребителите. Тази информация е нужна за подобряване на съдържанието, повишаване на ефективността на сайта, улесняване на достъпа на потребители до него и коригиране на технически проблеми във възможно най-кратък срок.

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Предоставените от потребителите данни се използват единствено ако същите са предоставени доброволно и се използват само за целите, които сме определили в Общите условия за участие в програмата WIZZYDEAL или за които потребителите са уведомени предварително.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица без вашето изрично съгласие само при в предвидени от закона случаи и спазване на определен в закона ред.

Информация, изменение и изтриване на лични данни

Потребителите имат право да направят запитване в писмена форма относно това кои от вашите лични данни са записани, ако изобщо има такива. В отговор на такова запитване ще Ви бъде изпратена съответната информация. Потребителите имат право да поискат техните лични данни да бъдат коригирани или изтрити .

Cookies

В някои секции на Интернет сайта се използват cookies. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или  отхвърля нови cookies или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.

Сигурност на данните

“АВАНТ ЕКС ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД използва съответните технически и организационни средства, за да защити вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.