Правила


WizzyDeal е програма за клиентска лоялност, предоставяща бонус точки, намаления и други изгодни предложения на своите членове. Чрез регистрацията си за членство в WizzyDeal вие се съгласявате и приемате Правилата и условията, описани по-долу.

Като член на програмата WizzyDeal вие ще получите своята лична Wizzy карта. Wizzy картата може да бъде използвана само от лица, навършили 18 години. Wizzy картата не е кредитна или дебитна карта.

Wizzy картата остава собственост на WizzyDeal и може да ви бъде поискана обратно по всяко време. Wizzy картата има срок на валидност 1 (една) година, но този срок се удължава автоматично, освен ако картодържателят не прекрати членството си в програмата.

За да получите и активирате картата си, трябва да предоставите своето пълно име, валиден адрес, коректен номер на мобилен телефон и дата на раждане. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за сверяване и идентификация.

Като член на програмата за клиентска лоялност WizzyDeal вие се съгласявате да предоставите повече информация за себе си, която ще бъде използвана от WizzyDeal единствено с цел да Ви предостави по-добре персонализирана услуга.

Wizzy точките са точки, които са дават като бонус на членовете на WizzyDeal, съгласно актуалните кампании на програмата, и се натрупват във вашия Wizzy портфейл.

Wizzy точките за всяка покупка, направена в партньорски търговски обект на WizzyDeal, се добавят към вашия баланс само при представяне на Wizzy картата в момента на покупката.

Wizzy точките може да се използват единствено при покупки в партньорските търговски обекти на WizzyDeal. Събраните в портфейла Wizzy точки не могат да бъдат осребрявани и не са паричен еквивалент.

Wizzy картата трябва да бъде представяна заедно с валиден документ за самоличност на мястото на покупката, за да се приспаднат Wizzy точките. Ако клиентът не използва точките си поне веднъж в период от 12 месеца, натрупаните Wizzy точки се анулират. 

Стока, закупена срещу Wizzy точки, не може да бъде върната, но може да бъде подменена. Това е предмет на индивидуалната политика на всеки от търговските партньори на WizzyDeal. В случай на връщане на стока, чиято покупка е донесла Wizzy точки на клиента, тези точки се отнемат от баланса в Wizzy портфейла.

Транзакциите, при които Ви се добавят или заменят Wizzy точки срещу покупки на стоки, се записват в база данни, с цел да се пази точна справка за вашия баланс. Част от тази информация може да се използва от WizzyDeal, за да се анализира употребата на Wizzy картата и да се подобрява обслужването, както и да се изпращат известия. WizzyDeal може да споделя тази информация с WizzyDeal партньори, в резултат на което можете да бъдете включени в определена кампания, да ви бъдат пращани подходящи оферти или информация за актуални продукти и услуги.

WizzyDeal не носи отговорност за изгубена или открадната карта. Ако изгубите или повредите картата си, моля, уведомете за това незабавно WizzyDeal, за да я блокира с цел предотвратяване на всякаква злоупотреба с нея. Ще бъдете помолени да предоставите определена информация с цел сверяване на данните на притежателя. WizzyDeal ще Ви издаде нова карта и ще Ви я изпрати на посочения адрес. Възможно е да бъде начислена такса за обслужване.

Ако даден партньор на WizzyDeal откаже да добави или признае Wizzy точки, моля уведомете за това незабавно представител на WizzyDeal.

WizzyDeal може да добавя и премахва партньори от мрежата си по всяко време. За покупка при всеки различен WizzyDeal партньор може да се начисляват различно количество точки. Количеството на бонус точки при даден търговец също може да се променя по всяко време. Актуален списък с партньорите на WizzyDeal, както и Wizzy точките, които се начисляват във всеки обект, може да намерите на  www.wizzydeal.com.

Всеки партньор на WizzyDeal може да проведе отделна кампания, по време на която да се предлагат допълнителни Wizzy точки или намаления в цената за притежателите на Wizzy карта.

Всеки партньор на WizzyDeal има свободата да третира Wizzy карта като средство за допълнително поощрение във връзка с други свои промоции и кампании. WizzyDeal също така има право да избира определени периоди, по време на които не могат да се ползват събраните Wizzy точки.

WizzyDeal си запазва правото да променя своите Правила и Условия, както и актуалната програма за членство, във всеки един момент.